DIASPORA SHQIPTARE

Aplikacioni informues për Diasporën shqiptare. Përmes tij pasqyrohet veprimtaria e Këshillit Koordinues të Diasporës, aktivitetet dhe lajmet e komunitetit shqiptar kudo në botë.